کد فاینال (رستاخیز) - فرهنگ واژگان و اصطلاحات 1

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

 

فرهنگ واژگان و اصطلاحات

 

لازم به ذکر است که واژگان و اصطلاحات در این پیوست نه به ترتیب حروف، بلکه برمبنای اولویت تقدم ذکر آنها درمقاله فهرست شده است.

 

سرعت نور – velocity of light / speed of light   

عبارت است از مسافتی برابر با 299729   کیلومتر که فوتونها یا همان ذرات تشکیل دهنده نور(و همچنین امواج الکترومغناطیس، نوترینو، گراویتون و سایر ذرات کم جرم یا فاقد جرم) طی مدت زمان یک ثانیه در خلاء می پیمایند.     
 اینشتین پیش بینی کرده بود که سرعت نور ثابت و تغییر ناپذیر است.

 

منظومه شمسی، منظومه خورشیدی – solar system

مجموعه ای شامل خورشید، سیارات، سیارکها، اقمار، ستارگان دنباله دار و شهابوارها که در مدارهای مختلفی گرد آمده اند.         
منظومه شمسی در فاصله تقریبی 26000 سال نوری از هسته مرکزی کهکشان راه شیری و در منطقه ای موسوم به "بازوی جبار" قراردارد.
اعضای اصلی این مجموعه سیارات عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون هستند که در مدارهای جداگانه ای به دور خورشید می گردند.

 

 

کدفاینال(نام کتاب) – final code

نام کتابی است که توسط "یوناس خداجو" در تابستان 1394 شمسی(2015 میلادی) نوشته شده است.    
این اثر به صورت اینترنتی در دسترس عموم قراردارد.     
این کتاب به مقابله آیات قرآن درباره نابودی دنیا (قیامت) و حقایق فیزیکی موجود پرداخته است.

 

کشف رمز عالم – decoding the universe

نام کتابی است که در سال 2007 توسط چارلز سیف نوشته شد. این اثر توسط دکتر "میثم تهرانی" به فارسی ترجمه شده است.

 

چارلز سیف – Charles Seife

نویسنده و ژورنالیست آمریکائی. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه "یل" در رشته ریاضی می باشد.

کتابهای :
صفر(zero)
آلفا و امگا (alpha and omega)
خورشید در بطری (sun in a bottle)،
کشف رمزعالم (decoding the universe) از جمله آثار این نویسنده می باشند.   

 

بیگ بنگ، مهبانگ، انفجاربزرگ – big bang

رویدادی که به اعتقاد کیهان شناسان عامل پدیدآمدن جهان هستی و سرآغازی برای زمان بوده است.

 

پیش از بیگ بنگ، جهان قبل از بیگ بنگ(جهان در حال انقباض) – before big bang

مابین سالهای 2005 تا 2007 توسط محققین "دانشگاه ایالتی پن" نظریه ای مطرح شد که به وجود جهانی ماقبل بیگ بنگ اشاره داشت.
برمبنای این تئوری در پیش از بیگ بنگ جهانی غیرقابل مشاهده وجود داشته است که هندسه فضا-زمان آن مشابه هندسه فضا-زمان جهان پس از بیگ بنگ است.

 

شارژ عالم هستی(عمل) - press

از دیدگاه این مقاله عبارتست از فرآیندی که سبب فشرده شدن و تکثیر"ابرفاقدجرم"می گردد تا آنرا به کمیتی بی نهایت فشرده، داغ و چگال موسوم به "توده فشرده" تبدیل نماید.   

 

نیروی ساعتگرد – clockwise force

از دیدگاه این مقاله نیروی ساعتگرد ترکیبی از یک نیروی عمودی و یک نیروی دورانی است که در جهت گردش عقربه های ساعت "ابرفاقدجرم" را به گردش درآورده و فشرده می کند.
عامل اصلی شارژ عالم هستی در پیش از بیگ بنگ همین نیروی ساعتگرد بوده است که توسط خداوند اعمال گردیده.

 

آبهی واسانت آشتکار – Abhay Vasant Ashtekar

دانشمند(فیزیکدان نظری) هندی-آمریکائی و رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه ایالتی پن که تئوری "جهان پیش از بیگ بنگ" را مطرح نمود.

 

 

چروکیدگی عالم، انقباض عالم – universe shrinking

برمبنای تئوری "آشتکار" جهان قبل از بیگ بنگ -برخلاف جهان پس از بیگ بنگ- جهانی در حال انقباض و چروکیده شدن بوده است.

 

نگاهی به فراسوی تولد جهان – look beyond the birth of the universe

عنوان تئوری آشتکار و تیم همراه وی از دانشگاه ایالتی پن که در سال 2006 مطرح شد.فرضیه ای که به انقباض جهان پیش از بیگ بنگ اشاره دارد.

 

نسبیت عام – general relativity

نظریه ای که در سال 1916 توسط آلبرت اینشتین ارائه شد.چارچوب اصلی این نظریه دربرگیرنده تبدیلات ماده و انرژی و همچنین نقش سرعت نور در این تبدیلات برای دستگاه های شتابدار و اجسام درحال حرکت است.این تئوری همچنین به مسئله انحنای فضا-زمان و اثرات میدانهای گرانشی بر مسیر حرکت نور اشاره دارد.

 

 نسبیت خاص – special relativity

تئوری که در سال 1905 توسط آلبرت اینشتین ارائه شد.    
این نظریه حالت خاصی از نسبیت عام است که رکن اساسی آن اشاره به موضوع ثابت بودن سرعت حرکت نور در خلاء می باشد.
از این جهت به این تئوری نسبیت خاص می گویند چون چارچوب آن اختصاصاً دربرگیرنده دستگاه های غیرشتابدار(ساکن یا لخت) می باشد.

 

ابرفاقدجرم، ابر بدون جرم – massless cloud

پدر عالم هستی! 
از دیدگاه این مقاله اولین کمیت آفریده شده توسط خداوند است که هیچ ماقبل و پیشینه ای ندارد بلکه خلقتی ارادی بوده که توسط خدایتعالی از نیست به هست آورده شده.    
تمامی آنچه که در جهان هستی موجود است از همین کمیت اولیه پدید آمده است.

 

کمیتهای فاقد جرم – massless quantity

کمیتهائی که از دیدگاه علم فیزک و ازنقطه نظر تئوری دارای حجم بوده ولی جرم آنها صفر فرض می شود!

 

ذرات فاقد جرم – massless particle

ذراتی نظیر فوتون، گلوئون، گراویتون که جرم ذاتی آنها در هرحالتی از لحاظ تئوری صفر است!        
لازم به ذکر است که برخی از این ذرات(نظیر گراویتون) تا به حال روئیت نشده اند اما وجود آنها کاملاً اثبات شده است و جایگاه آنها نیز در "مدل استاندارد" تثبیت شده می باشد.

 

جهان کلاسیکی – universe

به طورکلی به جهان "مایکروسکوپی" و قابل مشاهده اتلاق می گردد که سازوکار آن مبتنی برمکانیک نیوتونی(یا مکانیک کلاسیک) است. 
این جهان از 400 میلیون سال پس از بیگ بنگ آغاز می گردد و تا به امروز ادامه دارد.      

 

جهان کوانتمی، عالم نوسانات کوانتمی – quantum fluctuations

جهانی که به جهان ذرات زیراتمی(یا جهان میکروسکوپی) موسوم است و از لحظه آغاز زمان(بیگ بنگ) تا 30 دقیقه پس از آن به طول می انجامد. این جهان زیراتمی و فعل و انفعالات صورت گرفته در آن بعنوان سنگ بنای جهان کلاسیکی شناخته می شود.

 

برهم نهی کوانتمی – superposition

اتخاذ سه موقعیت مختلف در زمان واحد توسط  تنها یک ذره واحد!  
این ویژگی خاصی می باشد که تنها منحصر به جهان زیر اتمی(یا همان جهان کوانتمی) است.

/ 0 نظر / 268 بازدید