کد فاینال (رستاخیز) - فرهنگ واژگان و اصطلاحات 3

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

 

فرهنگ واژگان و اصطلاحات
گروه محلی، دسته محلی –
local group       

کهکشان ها به شکل تصادفی درفضا توزیع نشده اند بلکه دسته دسته گروه ها و مجموعه هائی را تشکیل می دهند که گاه تا چند ده هزار کهکشان را شامل می شوند.
"گروه محلی"  به مجموعه کهکشانی کوچکی گفته می شود که شامل 23 کهکشان از جمله کهکشانهای راه شیری، آندرومدا، و مازلانی ها است.
نزدیک ترین مجموعه کهکشانی به "گروه محلی"، مجموعه کهکشانی سنبله است که 75 میلیون سال نوری از آن فاصله دارد.
اگرچه برمبنای قانون هابل کهکشان ها درحال دور شدن از یکدیگر هستند، اما کهکشان های گروه محلی از این قاعده مستثنی بوده و هرگز از یکدیگر دور نمی شوند.

 

قانون اولین مواجهه - the earliest encounter law        

از دیدگاه این مقاله اولین کنش ها در عالم هستی بعنوان سرمشق و الگوی مادر تثبیت گردیده و شناخته می شوند!          

 

تکرار دستورات کوانتمی – the quantum order repetition        

از دیدگاه این مقاله و همچنین مقاله "پیش از رستاخیز" دستورات کوانتمی تثبیت شده در مرحله نوسانات، تا پایان جهان مرتباً در یک دور تسلسل تکرار می شوند و به ندرت دستور جدیدی جایگزین آنها می گردد مگر آنکه یکی از الگوهای قبلی شکسته شده و ملغی گردد.   

 

حرکت وضعی - rotation       

عبارت است از دوران کامل(360 درجه) یک سیاره یا هرجسم آسمانی دیگر حول محور قطبی خود.    
بعنوان مثال حرکت وضعی زمین شامل یک دوران کامل این سیاره حول محورقطبی است که موجب پیدایش شبانه روز می شود.         

 

حرکت انتقالی – revolution

حرکت مداری هرجسم، حول جرم مرکزی.
بعنوان مثال حرکت انتقالی زمین شامل یک دور کامل این سیاره در مدار خودش به دور خورشید است که به آن سال خورشیدی گفته می شود.

 

دوران کامل – full rotation

یک دور گردش کامل هرجسم – معادل 360 درجه – به دور خودش حول یکی از محورهای عمودی، افقی یا مایل.      

 

 فرآیند تکثیر - cell division

فرآیند تکثیر که بیشتر بعنوان "تکثیر سلولی" شناخته می شود روندی است که طی آن یک کمیت واحد تقسیم بر2 می گردد و سپس هر قسمت خود همین روند را تکرار می کند. 
فرآیند تبدیل "پیوستگی" به "گسستگی" .

 

 

سوپ داغ ذرات – quantum fluctuations

جهان کوانتمی!  
مرحله نوسانات کوانتمی که همزمان با بیگ بنگ آغاز شده و تا 30 دقیقه پس از آن ادامه می یابد.

 

بوزون هیگز – higgs boson

هفتمین و آخرین ذره از دسته بوزون ها.   
بوزون ها بعنوان ذرات حامل نیرو شناخته می شوند البته وظیفه "بوزون هیگز" جرم بخشی به ذرات است.      
پیترهیگز فیزیکدان اسکاتلندی در حدود 40 سال پیش وجود این ذره را پیش بینی کرد تا اینکه در سال 2012 وجود این ذره در مرکز پژوهش های فیزیک ذرات اروپا موسوم به "سرن" عملاً اثبات شد!  

 

مدل استاندارد – standard model

مدل استاندارد الگوئی است برای دسته بندی تمامی ذرات زیراتمی شناخته شده که نعداد آنها مشتمل بر61 عدد می باشد. 
مدل استاندارد در دسته بندی ذرات زیراتمی درحکم جدول مندلیف است در دسته بندی عناصر! 

 

کسری از ثانیه  – ( tiny fraction of a second (10-43sec

اولین اجزاء ثانیه.     

43- 10  پایین ترین و عمیق ترین مقداری است که بشر تا کنون موفق به آشکارسازی تراکنشهای موجود در آن شده است.   
این همان بازه زمانی است که طی آن "میدان هیگز" شکل می گیرد!

 

کوبنده بزرگ ذرات – (large hadron collider(LHC

بزرگترین شتاب دهنده ذرات جهان در مرکز سرن(مرکز اروپائی تحقیقات فیزیک ذرات بنیادین) که در مرز بین سوئیس و فرانسه واقع شده است. 
"ال.اچ.سی" به طول 27 کیلومتر و در عمق 100 متری زمین قراردارد و ساخت آن با هدف آشکارسازی تراکنشهای فوق العاده سریع در کسری از ثانیه پس از بیگ بنگ بوده است.طبق پیش بینی ها از پی آمد این آشکارسازی احتمال کشف "ذره هیگز" نیز محتمل بود و همچنین از نتایج دیگری که از فعالیت این ماشین بدان امید می رفت، کشف ابعاد اضافی فضا بود!           
توانائی این ماشین دراندازه ای است که در هنگام آزمایش می تواند باریکه های ذرات را تا مرز سرعت نور شتاب دهد آنچنانکه این باریکه ها در حداکثر سرعت خود قادر هستند تا این تونل 27 کیلومتری را در هرثانیه بیش از ده هزار بار دور بزنند!

 

 

صفر مطلق(روی بردار زمان) – absolute zero time

از دیدگاه این مقاله عدد  100-10 (ده به توان منفی صد) بعنوان صفر کامل روی بردار زمان در نظرگرفته شده است.     
لحظه آغاز بیگ بنگ یا سرآغاز زمان (down of time) به همین نقطه اتلاق می گردد!

 

سزیم 133 – caesium 133

ایزوتوپ 133 از اتم سزیم(Cs) که تنها ایزوتوپ پایدار آن می باشد.
سنگ بنا و نخستین پارامتر مقدارسنجی درعالم هستی که "ثانیه" می باشد دارای تعریفی است که با این کمیت عجین و آمیخته شده است؛   
"یک ثانیه عبارت است از بازه زمانی که یک ایزوتوپ از اتم سزیم به تعداد  بار ارتعاش نماید!"
اما اینکه چرا "سزیم 133" تعریفی برای اولین پارامتر مقدارسنجی قرار گرفت شاید به این دلیل بوده باشد که احتمالاً این ایزوتوپ پایدار اتم سزیم نخستین کمیت مرکب پایداراست که پس از بیگ بنگ و در مرتبه نوسانات کوانتمی شکل گرفته است!

 

آنتروپی – entropy

در مفهوم عام به بی نظمی گفته می شود.  
اما چارلز سیف در کتاب کشف رمز عالم تعریف دیگری از آن ارائه می دهد؛
آنتروپی خصوصیت بنیادین مجموعه ای از اشیاء است که از قوانین احتمال و رهیافت آماری بولتزمن به فیزیک برمی آید.
به همان میزان که جرم و دما خصوصیاتی بنیادین از ماده محسوب می شوند، آنتروپی نیز برای ماده یک خصوصیت بنیادین است!

 

کد فاینال، کدنهائی – final code

از دیدگاه این مقاله کد فاینال یا "دستورخودنابودی" آخرین خط دستور است که خداوند در زمان برنامه ریزی و برنامه نویسی برای عالم هستی آنرا در آخرین جزء این برنامه جامع قرارداده است. برپایه این دستور نهائی هرکجا که انرژی به پایان برسد و حرکت سیستمهای کیهانی متوقف گردد جمیع ذرات بنیادی موظفند از گرانش غالب متابعت نمایند!

 

تورم - inflation      

نظریه ای است که "آلن هاروی گوت" در دهه 1980 مطرح کرد.   
نظریه تورم پیشنهاد می کند که بخشهای کوچک جهان اولیه به طور تصاعدی گسترش یافتند، و دلیل اصلی جریان یافتن این گسترش وجود انرژی پتانسیلی وابسته به انرژی فرضی به نام تورم است.      
این انرژی پتانسیل که حرارت چشمگیر انفجار بزرگ را فراهم کرد، درطول پدیده تورم سبب شد که نوسانات کوانتمی در مقیاس های زیراتمی به وسیله گسترشی مهیب به مقیاس های نجومی برسند!           

 

سکون و تعادل – equilibrium & inertia   

از دیدگاه این مقاله به وضعیتی گفته می شود که تمامی "نیروی ساعتگرد" که در مرحله "پرس" ذخیره و تجمیع شده است،در مرحله "رفلکس" به شکل "نیروی پادساعتگرد" آزاد شود!

 

فرآیند مرگ یک ستاره -

با به پایان رسیدن ذخیره هیدروژن در یک ستاره، آن ستاره به پایان فرآیند "گرما-هسته ای" خود نزدیک می شود.         
اما با به پایان آمدن فرآیند "گرما-هسته ای" در یک ستاره آن ستاره بسته به مقدار جرمش، یا یک پایان تراژدیک ابرنواختری(انفجارستاره ای) خواهد داشت و یا به یک کوتوله سفید تبدیل خواهد شد!   

 

اتولیز – autolyse

در اصطلاح پزشکی به فرآیندی گفته می شود که پس از مرگ آغاز می گردد و طی آن بافتهای بدن توسط آنزیمهای خودشان تخریب می شوند که در نتیجه سبب خشک شدن اندامها می گردد که به آن جمود نئشی می گویند.

 

/ 0 نظر / 81 بازدید